خدمات فازینو

اعزام برقکار و تعمیرکار به صورت شبانه روزی

خدمات سیم کشی و برقکاری

برای انجام امور برقکاری و سیم کشی، تعمیرات و نصب وسایل برقی می توانید با فازینو در تماس باشید؛ تا به صورت شبانه روزی در حداقل زمان ممکن، کارشناس مربوطه را به محل شما اعزام نماید.

پروژه های سیم کشی و برقکاری فازینو

شما می توانید به سیم کشی، کیفیت و حرفه ای بودن کار ما اعتماد کنید.

۱

انتخاب سرویس مورد نیاز

ابتدا سرویس و خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۲

تماس و هماهنگی قبل از اعزام

برای حضور به موقع برقکار، با پشتیبانی تماس بگیرید.
۳

اعزام برقکار در محل

ما در کمتر از 30 دقیقه به صورت شبانه روزی به محل شما، برقکار اعزام میکنیم.
۴

انجام امور برقکاری

همه امور مربوط به سیم کشی با دقت و ظرافت انجام خواهد شد.
0912 75 25 7730919 44 70 774